-532 , 1:20

-532     ,  1:20
.

http://dneprkraska.com.ua/catalog/antiseptiki-dla-drevesiny/


-532

, 1:20
23787.9-84


: 1:20
: 3-8%
.
1 + (50-60) → .

” - - IV-VI 20022.2-80.


: .

I-
: .

: -.
: .


.


.