-2515 ( ),

-2515     (  ),
.

http://dneprkraska.com.ua/catalog/ognebiozashchita-dereva/

-2515

( ),
28815-96

, % 10 17
I - V ( 20022.2-80)

.
1 + (>50)   .

(, /³, 16363) 70-80
.